29Aleja Budynek A1 – zakończenie konstrukcji żelbetowej

Buma Contractor 1 Sp. z o. o. zakończyła realizację konstrukcji żelbetowej budynku A1, należącego do inwestycji 29Aleja. Budowa budynku, w skład którego wchodzi 115 mieszkań przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem, w związku z czym nie jest zagrożony termin końcowy uzyskania pozwolenia na użytkowanie.