Certyfikat ISO 9001:2015

POLITYKA JAKOŚCI

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług Buma Contractor wdrożyła procedurę Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015 w zakresie generalnego wykonawstwa prac budowlanych obiektów kubaturowych i infrastruktury towarzyszącej.
Potwierdzeniem tego uzyskała certyfikat ISO 9001:2015.