DROGA PODOLE - MOCHNANIEC – rozpoczęcie inwestycji

Buma Contarctor Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła prace związane z realizacją inwestycji:

 

Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Podole z ul. Mochnaniec A-B w km 0+006.00-0+626.00 oraz budowa połączenia z ul. Obrońców Helu C-D w km 0+0000.00-0+150.50 wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, z budową oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem energetycznym, budową i przebudową zjazdów oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu (polegającej na rozbiórce i budowie): sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji, deszczowej i zabezpieczeniu sieci teletechnicznej”