CONTACT

CONTACT US

Buma Contractor 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Address: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 6 entrance 11
Telephones: Secretariat: +48 12 297 22 22, +48 12 297 22 23
Fax: Secretariat: +48 12 269 20 96
E-mail: bumacontractor@buma.com.pl
   
Office hours: monday - friday: 8.00-12.15; 13.00-16.30
   
   
President: Krzysztof Łaciak
Vice-president: Robert Różycki
Vice-president: Mariusz Michta
Member of the Managing Board: Marcin Lechwar
Registering Court: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Business Registration Number (KRS): 0000755416
VAT/NIP No.: 679-28-76-448
REGON No.: 120183364
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Bank account: 86 1020 2892 0000 5702 0449 9364