KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Buma Contractor 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ADRES SPÓŁKI: 
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 6 wejście 11

TELEFONY:
Sekretariat: +48 12 297 22 22, +48 12 297 22 23
Fax: Sekretariat: +48 12 269 20 96
E-mail: bumacontractor@buma.com.pl

KONTAKT DO MEDIÓW:
Aleksandra Garlicka - Jodłowska
tel.: 12 297 22 61
marketing@buma.com.pl

GODZINY PRACY BIURA:
poniedziałek - piątek: 8.00-12.15; 13.00-16.30

Prezes Zarządu: Krzysztof Łaciak
Wiceprezes: Robert Różycki
Wiceprezes: Mariusz Michta
Członek Zarządu: Marcin Lechwar
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w KRS: 0000755416
NIP: 679-28-76-448
REGON: 120183364
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Nr rachunku bankowego: 86 1020 2892 0000 5702 0449 9364