Quattro Business Park

OBIEKTY BIUROWE

Lokalizacja: Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, Kraków

Całkowita wynajmowana powierzchnia biurowa: 47 336 m2

Projektant: Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz&Associates

ETAP I: Budynek A (wynajmowana powierzchnia biurowa: 12 000 m2 zrealizowany

ETAP II: Budynek B (wynajmowana powierzchnia biurowa: 11 800 m2 zrealizowany
Garaż P wolnostojący Wielopoziomowy (powierzchnia całkowita: 19 368 m2 zrealizowany

ETAP III: Budynek C (wynajmowana powierzchnia biurowa: 12 200 m2 zrealizowany

ETAP IV: Budynek D (wynajmowana powierzchnia biurowa: 12 800 m2 zrealizowany

FIVE: Budynek Five (wynajmowana powierzchnia biurowa: 8907 m2 zrealizowany