OBIEKTY MIESZKANIOWE

Buma Contractor posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych, takich jak: Osiedle 29. Aleja, zespół dwóch budynków Teligi 3, Kamienica Solna 1, Osiedle Krakowskie, budynek mieszkaniowy przy ul. Wężyka, zespół budynków mieszkaniowych "Kwiatowa Równina" przy ul. Pękowickiej, zespół mieszkaniowo - usługowy z garażem podziemnym przy ul. Halszki oraz inne.