Apartamenty Wielicka

OBIEKTY MIESZKANIOWE

Lokalizacja: ul. Żniwna/Górników, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 5191,82m2

Powierzchnia garażu podziemnego: 2620,74m2

Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym: 89

Kubatura: 20545,5m3

Liczba mieszkań: 125

Okres realizacji: od 04.2016 do 12.2017

Typ konstrukcji: żelbetowa

Zakres robót: Generalne Wykonawstwo

Inwestor: WAN Spółka Akcyjna