Halszki

OBIEKTY MIESZKANIOWE

Lokalizacja: ul. Halszki 28A, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 7 308,12 m2

Powierzchnia użytkowa garażu podziemnego: 1 448,6 m2

Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym: 61

Kubatura: 28 690,79 m3

Liczba mieszkań: 94

Okres realizacji: od 06.2014 do 12.2015

Typ konstrukcji: żelbetowa

Zakres robót: Generalne Wykonawstwo

Inwestor: Wawel Service