Wężyka 10

OBIEKTY MIESZKANIOWE

Lokalizacja: ul. Wężyka 10, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 2923,24 m2 część nadziemna + 923,05 m2 część podziemna

Powierzchnia użytkowa garażu podziemnego: 807,69 m2

Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym: 28

Kubatura: 12 983 m3

Liczba mieszkań: 48

Okres realizacji: od 02.2014 do 02.2015

Typ konstrukcji: żelbetowa

Zakres robót: Generalne Wykonawstwo

Inwestor: Wawel Service