Hala magazynowo-produkcyjna Kraków

OBIEKTY USŁUGOWO - HANDLOWE

Lokalizacja: Ul. Surzyckiego 16C, Kraków

Powierzchnia: 2109m2

Część biurowa:
- parter 234,45m2 + kompresorownia: 19,43m2
- piętro: 258,05m2

Część hali: 1743,73m2

Okres realizacji: maj 2014 – styczeń 2015, Wydanie prawomocnej decyzji na użytkowanie budynku 24.02.2015r.

Kubatura: 19.906,74 m3

Zakres zrealizowanych prac: roboty ziemne, stan surowy budynku, dachy i pokrycia dachów, elewacje, roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.o, elektryczne, wentylacji, klimatyzacji, roboty wykończeniowe w standardzie aranżacyjnym, zewnętrzna infrastruktura techniczna (sieci i przyłącza mediów), infrastruktura drogowa i parkingowa, zagospodarowanie terenu i mała architektura.