OFERTA

W RAMACH OFERTY SPÓŁKA BUMA CONTRACTOR ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

Zarządzanie projektami:

 • Opracowywanie wytycznych do projektów
 • Opracowywanie harmonogramów ramowych inwestycji
 • Koordynacja prac projektowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej
 • Optymalizacja kosztów realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji budowlanych:

 • Koordynacja oraz nadzór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry techniczno- inżynierskiej nad pracami:
  • Specjalistyczne roboty geotechniczne (posadowienie pośrednie, wzmacnianie gruntu, zabezpieczenie wykopu)
  • Roboty ziemne
  • Stany surowe budynków
  • Dachy i pokrycia budynków
  • Elewacje
  • Roboty instalacyjne WOD-KAN; C.O, WENT-KLIM, ELEKTRYCZNE
  • Automatyka budynków, SSP, DSO, BMS, SSWIN, CCTV, KD i inne
  • Roboty wykończeniowe w standardzie deweloperskim, open space lub zgodnie z indywidualną aranżacją (Fit – out)
  • Zewnętrzna infrastruktura techniczna (sieci i przyłącza mediów)
  • Infrastruktura drogowa i parkingowa
  • Zagospodarowania terenów i małej architektury

Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem robót:

 • Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z założeniami budżetowymi
 • Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem robót
 • Kontrola nad jakością wykonywanych prac pracowywanie wytycznych do projektów
 • Opracowywanie harmonogramów ramowych inwestycji
 • Koordynacja prac projektowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej
 • Optymalizacja kosztów realizacji inwestycji

Odbiór i rozliczenie inwestycji:

 • Prowadzenie procedury formalno-prawnej celem pozyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Przekazanie inwestycji Zamawiającemu