PRACA

PRACA

BUMA Contractor poszukuje osób, które swoją przyszłość wiążą z budownictwem, są odpowiedzialne, chętnie podejmują wyzwania oraz chcą się rozwijać i zdobywać nową wiedzę i doświadczenie.

Chętne osoby zapraszamy do udziału w programie "Praktyka z Grupą BUMA", w ramach którego jest możliwość odbycia praktyk i kontynuowania współpracy z nami po zakończeniu nauki.

Prosimy wysłać na podany poniżej adres mailowy swoje dokumenty aplikacyjne wraz z odpowiednimi klauzulami (dotycząca zgody na przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i / lub dotycząca zgody na przetwarzani adancyh osobowych wprzyszłych rekrutacjach).

bumacontractor@buma.com.pl

 

 

1.    Klauzule do procesu rekrutacji.
1.1.    Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko (stanowisko pracy) przez Buma Contractor 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6 wejście 11, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
    
1.2.    Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Buma Contractor 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6 wejście 11, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1

1.3.    Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buma Contractor 1 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Wadowickiej 6 wejście 11, 30-415 Kraków;
2)    Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na powyższy adres lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@buma.com.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzonym procesem rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym Odbiorcom;
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- do czasu zakończenia rekrutacji,
- do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji),
- do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych .
7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
10)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

AKTUALNE OFERTY PRACY

Aktualnie brak dostępnych ofert pracy.