Biedronka, Kraków, ul Berka Joselewicza

REMONTY I MODERNIZACJE

Lokalizacja: ul. Berka Joselewicza, Kraków;

Powierzchnia: 1 218 m2

Kubatura: 7 263 m2

Okres realizacji: od 04.2013 do 08.2013

Zakres zrealizowanych prac: przebudowa i adaptacja istniejącego budynku drukarni dla celów handlowo-usługowych, instalacje wewnętrzne, prace aranżacyjne lokalu handlowo-usługowego, zewnętrzne sieci wod-kan oraz linie energetyczne, oświetlenie zewnętrzne, drogi oraz parkingi