Moniuszki Tower

REMONTY I MODERNIZACJE

Całkowita wynajmowana powierzchnia biurowa: 9 500 m2

Ilość kondygnacji: 22, w tym 2 podziemne i 20 nadziemnych

Zakres zrealizowanych prac: wykonanie prac aranżacyjnych w budynku, m. in. wydzielenie nowych powierzchni usługowych, recepcji głównej budynku, wykonanie nowych wykończeń przestrzeni recepcyjnej, komunikacyjnej oraz holi windowych, wykonanie powierzchni biurowych typu „open-space” na kondygnacjach biurowych, wykonanie nowych szachtów instalacyjnych do obsługi projektowanych pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, wykonanie systemowej podłogi podniesionej na kondygnacjach użytkowych, wykonanie nowych systemowych sufitów podwieszonych, wymiana parapetów podokiennych, wymiana istniejących elementów wyposażenia technicznego na biurowych kondygnacjach użytkowych oraz na parterze na nowe elementy infrastruktury technicznej.