Wadowicka 8W

REMONTY I MODERNIZACJE

Lokalizacja: ul. Wadowicka 8W, Kraków;

Projektant: DDJM Biuro Architektoniczne

Powierzchnia: 5 000 m2

Klasa budynku: B+

Okres realizacji: 1999-2001

Zakres zrealizowanych prac: przebudowa i adaptacja istniejących budynków przemysłowych dla celów usługowo-biurowych, instalacje wewnętrzne, prace aranżacyjne lokali biurowych na potrzeby najemców (TP Emitel, WKT Polska, SKK, Promedis, Apriso), zewnętrzne sieci wod-kan oraz linie energetyczne ze stacją trafo

Najemcy: Promedis, Apriso Sp. z o.o., Mota – Engil Central Europe S.A.