Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

29. Aleja – postęp prac na budowie etapu D

29. Aleja – postęp prac na budowie etapu D

Prace na Inwestycji 29. Aleja postępują zgodnie z założonym harmonogramem. Na ukończeniu pozostają roboty wykończeniowe na częściach wspólnych, zagospodarowanie terenów zewnętrznych oraz wykończenie elewacji stref wejściowych do klatek schodowych. Zakończono wykonywanie instalacji wewnętrznych, które na dzień dzisiejszy są w trakcie ostatnich kontroli Inspektorów Nadzoru.

#grupabuma #osiedlefilmowe #generalnewykonawstwo #budownictwomieszkaniowe #mieszkaniewkrakowie #krakow #generalnywykonawca