Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

29. Aleja Etap D – zakończenie robót budowlanych

29. Aleja Etap D – zakończenie robót budowlanych

Roboty budowlane na kolejnej z naszych inwestycji zostały zakończone! Budynek D osiedla 29. Aleja przeszedł pozytywnie odbiór Organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Czekamy na odbiory kolejnych służb!

 

Budynek D w liczbach: 

powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 106m²

ilość mieszkań: 86

ilość kondygnacji podziemnych/nadziemnych: 1/7

powierzchnia garażu: 788m²

powierzchnia dróg, parkingów, chodników: 1 640m²

#grupabuma #29aleja #generalnewykonawstwo #budownictwomieszkaniowe #mieszkaniewkrakowie #krakow #generalnywykonawca #b2studio