Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

29. Aleja – widok na panoramę osiedla

29. Aleja – widok na panoramę osiedla

Wspominamy majowy przelot nad 29. Aleją. To osiedle realizowane jako wieloetapowa inwestycja mieszkaniowa. Dwa pierwsze budynki: A1 i A2 uzyskały pozwolenie na użytkowanie, a kolejny (budynek D) jest w trakcie budowy. Planowane zakończenie prac budowlanych i zgłoszenie do odbioru planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.