Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

Oferta

KOMPLEKSOWO
REALIZUJEMY

Group 175

obiekty mieszkaniowe

fit -out

aranżacje fit-out,
aranżacje mieszkań

_DSC8987

SPEŁNIAMY OCZEKIWANIA
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH
KLIENTÓW

- międzynarodowych korporacji
- firm z rynku krajowego
- lokalnych przedsiębiorców

WYKONUJEMY PRACE SPECJALISTYCZNE

- rozbiórki i wyburzenia
- ścianki szczelinowe, utylizacja ziemi
- odwodnienia wykopów, stabilizacja gruntów
- etapowe dociążenia płyty fundamentowej
- elewacje szklane wg indywidualnych rozwiązań technologicznych
- instalacje BMS i HVAC
- nietypowe realizacje z zakresu małej architektury np. siedziska o niestandardowych kształtach, rzeźby, zielone ściany i inne

SPEŁNIAMY OCZEKIWANIA
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH
KLIENTÓW

- międzynarodowych korporacji
- firm z rynku krajowego
- lokalnych przedsiębiorców

DotL1-5

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej pozwala nam na sprawne i efektywne zarządzanie całością powierzonego procesu inwestycyjnego. Zapewniamy wysoką jakość i terminowość realizacji przy zachowaniu korzystnego stosunku jakości do ceny. Dzięki dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, stanowimy wsparcie dla Inwestorów przy weryfikacji projektu pod kątem optymalizacji kosztowych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań.

- opracowywanie wytycznych do projektów
- opracowywanie harmonogramów ramowych inwestycji
- koordynacja prac projektowych na etapie opracowania
- optymalizacja kosztów realizacji inwestycji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- opracowywanie wytycznych do projektów
- opracowywanie harmonogramów ramowych inwestycji
- koordynacja prac projektowych na etapie opracowania
- optymalizacja kosztów realizacji inwestycji

Group 198

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

BUMA_10b

Przygotowanie
Inwestycji do realizacji

Group 205

- prowadzenie procedur formalno-prawnych celem pozyskania pozwolenia na budowę

Przygotowanie inwestycji do realizacji zawsze dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Zamawiającego. Jako Generalny Wykonawca inwestycji zapewniamy Inwestorom wsparcie w uzyskaniu niezbędnych dokumentów formalnych pozwalających na realizację inwestycji. Gwarantujemy również sprawne przystosowanie terenu inwestycji do realizacji m.in. poprzez wykonanie niezbędnych wyburzeń czy likwidację zbędnych lub przeniesienie istniejących elementów infrastruktury. Zapewniamy opracowanie niezbędnej do realizacji zamówienia dokumentacji projektowej.

- prowadzenie procedur formalno-prawnych celem pozyskania pozwolenia na budowę

IMG_E2527

W trakcie procesu realizacji inwestycji zapewniamy kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, a także środki, sprzęt i obsługę prawną gwarantującą profesjonalne wykonanie przedmiotu kontraktu. Dzięki wieloletniej działalności na rynku posiadamy bazę sprawdzonych i doświadczonych firm podwykonawczych, dostawców materiałów i usług, zapewniając prawidłowe i terminowe ukończenie przedmiotu zamówienia. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej gwarantujemy terminową zapłatę należności na rzecz podwykonawców, nie narażając Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Cywilnego.

- koordynacja oraz nadzór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry techniczno-inżynierskiej
- kontrola realizacji inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem robót

Oferta (-4
Oferta (-3

- koordynacja oraz nadzór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry techniczno-inżynierskiej
- kontrola realizacji inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem robót

Group 206

REALIZACJA
INWESTYCJI

D07_7882

ODBIÓR
i rozliczenie

Group 182

- prowadzenie procedury formalno-prawnej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie
- przekazanie inwestycji Zamawiającemu

W ramach prowadzonego kontaktu gwarantujemy pełne wsparcie przy dopełnieniu procedur formalno-prawnych celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W miarę potrzeb Inwestorów oferujemy również pełne wsparcie przy przeprowadzeniu szkoleń i demonstracji zamontowanych systemów i urządzeń dla Zarządców i konserwatorów obiektu. Wraz z przekazaniem obiektu dostarczamy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi przez Buma Contractor.

- prowadzenie procedury formalno-prawnej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie
- przekazanie inwestycji Zamawiającemu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA