Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

Przestrzenie Banacha A2-A3 – postęp prac

Przestrzenie Banacha A2-A3 – postęp prac

Pomimo, że jeszcze nie mieliśmy okazji pochwalić się tą inwestycją roboty na niej postępują w satysfakcjonującym tempie. Przestrzenie Banacha etap A2-A3 to nasza kolejna lokalizacja na mapie Krakowa.

Zaawansowanie prac:
– rozpoczęto zasypy przy budynku A3
– wykonano 100% ścian poziomu -1 budynku A2
– ściany poz.-1 budynku A3 w trakcie wykonywania
– w miarę zwalniania kolejnych segmentów realizujemy strop nad p.-1

#grupabuma #przestrzeniebanacha #generalnewykonawstwo #budownictwomieszkaniowe #mieszkaniewkrakowie #krakow #generalnywykonawca #ucees #bumacontractor #bc