Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

Przestrzenie Banacha – budowa drogi osiedlowej

Przestrzenie Banacha – budowa drogi osiedlowej

Obiekty pierwszego Etapu Inwestycji mieszkaniowej Przestrzenie Banacha realizowane są równolegle z budową drogi osiedlowej.
Wypełniając zapisy umowy o generalne wykonawstwo zapewniamy naszym Inwestorom kompleksową realizacje prac łącznie z budową elementów:
– infrastruktury technicznej
– dróg dojazdowych i zjazdów z dróg publicznych
– przyłączy i rozbudowy sieci
– i innych

#grupabuma #przestrzeniebanacha #generalnewykonawstwo #budownictwomieszkaniowe #mieszkaniewkrakowie #krakow #generalnywykonawca